Zmarł dr Andrzej Jarosz

 

 

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu Naszego Współpracownika, Kolegi i Przyjaciela,

 

dr. Andrzeja Jarosza

 

Andrzej Jarosz (1971-2019) studiował historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim,
pracę magisterską (1995) i doktorską (2000), poświęcone twórczości Alfonsa Mazurkiewicza,
napisał pod kierunkiem prof. Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej.
Od 2003 r. pracował jako adiunkt w naszym instytucie.
Współpracował ponadto z wieloma instytucjami akademickimi, artystycznym i muzealnymi,
m.in. od 2017 r. był dyrektorem Muzeum Współczesnego Wrocław.

Starał się najgłębiej zrozumieć sztukę i artystów.
Był człowiekiem skromnym, ciepłym i sprawiedliwym.
Będzie nam go bardzo brakować.

Pożegnanie dr. Andrzeja Jarosza będzie miało miejsce w środę, 18 grudnia, o godz. 14.00, 
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Psie Pole, ul. Kiełczowska 90 we Wrocławiu.

W imieniu Rodziny uprzejmie prosimy o nieprzynoszenie wieńców i dużej ilości kwiatów.

 

Zespół Instytutu Historii Sztuki