Aktywność

 

 

Konferencje naukowe, publikacje, współpraca z instytucjami kultury i ochrony zabytków to główne, ale nie jedyne pola aktywności pozadydaktycznej Instytutu.

Pracownicy i doktoranci Instytutu inicjują i organizują lub współorganizują liczne konferencje naukowe, a także wystawy, których efektem są publikacje. W ostatnich kilkunastu latach były to m.in.: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych (2001), Willmann i inni (2001), Po obu stronach Bałtyku (2003), Pielgrzymowanie i sztuka (2004), Nysa. Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego (2005), Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim (2005), Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki (2006), Szlachta na Śląsku. Władza - kultura - wizerunek własny (2006), Między techniką a semantyką. Materiał rzeźby do XIX w.(2007), cykliczne Cyfrowe spotkania z zabytkami (2007-2014), Procesy przemian w sztuce średniowiecznej (2013), Jesuits and universities (2015), Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia (2015).

Instytut wydaje od 2006 roku własny kwartalnik naukowy „Quart”, jedyne z taką częstotliwością regularnie wychodzące pismo naukowe w Polsce poświęcone historii sztuki. Drukowane w wersji papierowej, dostępne jest też w cyfrowej.

Pracownicy Instytutu dyrektorują trzem placówkom muzealnym Wrocławia, są członkami rad konserwatorskich i muzealnych, rady Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i in.

Studenci i doktoranci wydają od 1993 roku własny periodyk Dzieła i Interpretacje; jego edycja przyjęła od 2016 roku wyłącznie wersję cyfrową.