Kadra

 

 

Trzon kadry Instytutu tworzy zespół stałych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w liczbie 22, w tym 10 samodzielnych pracowników naukowych (3 profesorów tytularnych, 5 na stanowisku profesora UWr i 2 adiunktów z habilitacją). Reprezentują oni wszystkie specjalności naukowe historii sztuki, od starożytności po sztukę najnowszą. Trzech spośród nich pełni jednocześnie funkcje dyrektorskie w muzeach wrocławskich (Narodowym, Współczesnym Wrocław, Uniwersyteckim). Ponadto w zespole zatrudnieni są młodsi pracownicy naukowi w ramach grantów. Instytut zatrudnia pięcioro pracowników administracyjnych (3 w bibliotece i 2 w sekretariacie).