Caspar Neumann

Caspar Neumann (1648-1715) to postać wyjątkowa w historii Wrocławia w kontekście nauki i sztuki, a w szczególności statystyki demograficznej i fascynacji śmiercią. W historii kategoria vanitas zwiększała swą intensywność najczęściej w sytuacjach granicznych, czasach zarazy i niepewności, tak też jest obecnie w kontekście Covid-19, ale to nie jedyny powód. Problemy klimatyczne, ekologiczne, medyczne współtworzą obraz społecznej niepewności z niemalże równą intensywnością powodując niekiedy poczucie bezradności i osamotnienia. Język sztuki umożliwia nam zrozumienie wielu z tych zagadnień skupiając je w soczewce sztuk wizualnych i muzycznych.

Projekt "Caspar Neumann. Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia" ma na celu zachęcać do wspólnej refleksji na tymi zagadnieniami, a przewodnikami po nich będą członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz zaproszeni do współpracy badacze i artyści.W dniach w dniach 4–25 października 2021 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37 odbywać się będzie wystawa, dwa koncerty, konferencja naukowa i wstępne badania socjologiczne.

English description of the project

Najbliższe wydarzenia to:

  • Oprowadzanie po mauzoleach i cmentarzach Wrocławia, przewodnikiem będzie Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia), 23 października 2021, godz. 16:00, wyjście sprzed Pałacu Królewskiego przy ul. Kazimierza Wielkiego
  • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "Tablice narodzin i śmierci dla miasta Wrocławia. Nowe odczytanie dziedzictwa Caspara Neumanna (1648–1715) w perspektywie interdyscyplinarnej. Tables of birth and death for the city of Wrocław. A new reading of Caspar Neumann’s (1648–1715) legacy in the interdisciplinary perspective, 25 października 2021 (poniedziałek) - online (więcej informacji na www.akademia.wroc.pl)
  • Finisaż wystawy "Psychopomp" 25 października 2021 o godz. 18:00, który będzie połączony z wydarzeniem zamykającym cały projekt: Premiera kompozycji Pawła Hendricha Osamotnienie(nie)…, napisana ku pamięci wrocławian – zmarłych i cierpiących w związku z Covid-19, Aula Ossolineum godz. 19:00

 

Całość konferencji dostępna będzie online na kanale YouTube Akademii Młodych Uczonych i Artystów, natomiast będziemy też równolegle emitowali stream na kanałach organizatorów z Facebooka.

 

25 października w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbędzie się premierowe wykonanie utworu Pawła Hendricha pt. „Osamotnienie(nie)...”, a także towarzyszących mu kilku miniatur autorstwa artysty – w wykonaniu Orkiestry Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca. Utwór „Osamotnienie(nie)...” jest wyrazem szacunku dla wrocławian, którzy ucierpieli w związku z Covid-19. Sam kompozytor pisał o nim – jeszcze na etapie wstępnego pomysłu w 2020 r. – w ten sposób:

„Źródłem koncepcji utworu jest obecna sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia. Jako społeczeństwo po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat znaleźliśmy się w tego rodzaju sytuacji powszechnego zagrożenia. Chociaż dotyczy ona nas wszystkich, to jednak każdy z nas odbiera ją subiektywnie. Codzienny pędzący świat sprzyja ekstrawertykom, tymczasem teraz okoliczności się zmieniły – wszyscy (pozostając w przymusowym odosobnieniu) mamy większą sposobność do introwertycznej refleksji i analizy sytuacji, w której się znaleźliśmy. Tematem utworu będą więc emocje odczuwane podczas pandemii przez mieszkańców Wrocławia – miasta, które stało się jednym z pierwszych ognisk epidemii w Polsce. Na scenie zabrzmią dźwięki symbolizujące bunt przeciwko niechcianej izolacji, przymusowej rozłące z bliskimi, nieustannej niepewność, a nawet strachowi.

Podczas takich ekstremalnych sytuacji jak pandemia najlepiej widać, że Wrocław to przede wszystkim zamieszkujący go ludzie, a nie zabudowa urbanistyczna. I to właśnie ludzi najbardziej nam brakuje, gdy musimy przez dłuższy czas pozostawać w swoich domach. W utworze nie zabraknie więc wątku tęsknoty, której doświadcza również kompozytor – choć mieszkamy blisko, w tym samym mieście, to nie możemy się spotkać z innymi ludźmi i musimy polegać na niedoskonałych substytutach w postaci kontaktów elektronicznych”.

 

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

 

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk

JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Hans Jörg Neumann

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Adolf Juzwenko

 

Organizatorzy:

- Akademia Młodych Uczonych i Artystów

- Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi)

- Zakład Narodowy im. Ossolińskich

- Uniwersytet Wrocławski

- Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

- Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu

- Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

 

Pomysł i realizacja:

Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii UWr i Katedra Muzyki Dawnej AMKL)

Łukasz Huculak (Katedra Malarstwa ASP we Wrocławiu)

współpraca: Monika Sochacka i Tomasz Janoś (WCA), Emilia Kłoda i Alicja Przestalska (Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO)