Aktualności

Obóz edukacyjno-badawczy w ramach zajęć ponadprogramowych finansowanych przez JM Rektora UWr odbył się w dniach 4-5.06.2024


W dniach 22-24 maja 2024 Instytut Muzykologii będzie gościł ponad 40 badaczy muzyki dawnej z 23 krajów.


Realizowany w dniach 8-9 maja projekt ma na celu zwiększenie wiedzy studentek i studentów w zakresie tematów związanych z szeroko pojętym procesem rekrutacyjnym, a także wzmocnienie w nich pewności siebie oraz zdobycie umiejętności autoprezentacji poprzez udział w symulacjach rozmów rekrutacyjnych.


Teksty studentów I roku studiów magisterskich zostały opublikowane na stronie Opery Wrocławskiej, zapraszamy do lektury!


Studentów zainteresowanych korzystaniem z bazy prosimy o kontakt z Biblioteką Kulturoznawstwa i Muzykologii.


Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28.04.2024 i mogą wziąć w nim udział studenci dowolnych kierunków UWr (obowiązują zapisy)


14.03.2024

Seminarium badawczo-edukacyjne


Do konkursu można zgłaszać prace naukowe opublikowane w ciągu ostatnich dwóch lat


Zajęcia terenowe o charakterze ponadprogramowym


W semestrze letnim Akademickie Biuro Karier zaprasza do udziału w dwóch przedmiotach ponadprogramowych: "Przedsiębiorczość - historie sukcesów" oraz "University Dragons' Den"


Dwa projekty pracowników naszego Instytutu otrzymały dofinansowanie w konkursie projakościowym JM Rektora UWr


W ramach programu Visiting Professors realizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) prof. Tim Crawford z Goldsmiths, University of London wygłosi wykład otwarty Exploring Renaissance Music at Scale with F-TEMPO.


Czeska muzykolożka, dyrektorka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Karola w Pradze zginęła tragicznie 21 grudnia 2023 r.


Jednym z zaakceptowanych jest wniosek dr. Grzegorza Joachimiaka na przyjazd prof. Tima Crawforda


Trwa nabór do II edycji konkursu, realizowanego w ramach programu IDUB


W listopadzie i grudniu 2023 r. odbędą się publiczne obrony mgr Kamili Staśko-Mazur i mgr Zofii Komuszyny


W dniu 15.11.2023 roku Instytut Muzykologii podpisał umowę partnerską z działającą we Wrocławiu Organizacją Społeczną ORION.


W semestrze zimowym Akademickie Biuro Karier zaprasza do udziału w dwóch przedmiotach ponadprogramowych: "Zaprojektuj swoją karierę" oraz "Trening skutecznej pracy zespołowej"


Rekrutacja na Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera trwa do 31.10.2023


29.09.2023

Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów (I i II stopnia)


Terminy rozdania dyplomów ukończenia studiów oraz uroczystej immatrykulacji dla studentów pierwszego roku


Wykład pt. "Meksykańskie organy historyczne, główne aspekty budowy i repertuar" odbędzie się w Instytucie Muzykologii w środę 21.06.2023


Spotkanie "Świerszcze, duchy i agregaty. Wspomnienia dźwiękowe z Malawi" odbędzie się w Instytucie Muzykologii w czwartek 15.06 o godz. 17:00


10.06.2023

1.06.2023 rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytecie Wrocławskim


W ramach wizyty w dniach 20-21.06.2023 odbędzie się wykład i seminaria.


EarlyMuse (A new ecosystem of early music studies) to międzynarodowy projekt, w który zaangażowani są badacze z Instytutu Muzykologii UWr: dr Grzegorz Joachimiak i dr Ryszard Lubieniecki.


Spotkanie z Pracownikami Działu Informacji Naukowej NIFC odbędzie się w Instytucie Muzykologii 9 maja 2023 r.


Płyta z nieszporami maryjnymi Marcina Józefa Żebrowskiego została uhonorowana nagrodą Fryderyk w kategorii Album Roku Muzyka Dawna


Na kolejną "lekcję słuchania" zapraszamy 1 kwietnia do Instytutu Muzykologii UWr.


Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego zaprasza na spotkanie wykładowe z cyklu "Lekcje słuchania", które odbędzie się 4 marca 2023 r.


Książka "Mazurek Dąbrowskiego. Muzyczne narodziny hymnu" była nominowana do Nagrody KLIO w kategorii monografia naukowa
Wykład Dariusza Marciniszyna


Spotkanie z udziałem prof. Macieja Gołąba


Nowa książka prof. Macieja Gołąba


Praca Marii Kozan wyróżniona w Konkursie im. ks. prof. Hieronima Feichta


Leksykon i archiwum cyfrowe kultury muzycznej Regionu KozłaNagrania wystąpień konferencyjnych


Grant w ramach programu IDUB dla dr Wiolety Muras


Sesja naukowa, 26.11.2021


Obecność muzyki francuskiej we Wrocławiu w XV wieku


Prof. Remigiusz Pośpiech członkiem Rady Programowej NiMiTu


Prezentacja projektu


22.09.2021

Dusze i fundusze. Księga narodzin i pogrzebów dla miasta Wrocławia


Zapraszamy na koncerty i wykłady!


01.07.2021

Publikacja studentów muzykologii UWr


Nagranie wydarzenia już dostępne na YT


Numer audio papers Glissanda


01.10.2020

Informacje o nowych publikacjach pracowników Instytutu Muzykologii


Zaproszenie dla studentów


Nowe nagranie kompozycji odnalezionej przez prof. Macieja Gołąba


Stypendia Ministra Edukacji i Nauki


Pożegnanie


Kompozycje izorytmiczne


Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich
Informacje dla studentów oraz o pracy sekretariatu


Information about the conference


Muzyka i trans