Zaproszenie na spotkanie "Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie"

Poznaj źródła muzyczne od XVI do XIX wieku ze zbiorów polskich archiwów, bibliotek i muzeów!

 

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina serdecznie zapraszają na spotkanie z Kierownikiem i Pracownikami Działu Informacji Naukowej NIFC:

 

Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”

 

Tematyka prezentacji:

1. Zakres i cel projektu

2. Cel i proces digitalizacji

3. Katalogowanie - RISM - badania źródłoznawcze 

4. Portal polish.musicsources.pl - przewodnik

5. Transkrypcje cyfrowe - notacja humdrum - edycje muzyczne

 

Spotkanie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pracowników bibliotek i archiwów zainteresowanych katalogowaniem źródeł muzycznych, ich transkrypcją oraz zastosowaniem najnowszych metod komputerowych oraz możliwością wykorzystania dotychczasowych rezultatów projektu do dalszych badań.

 

Termin: Wtorek, 9 maja 2023 r.

Czas: g. 16:00 – 18:00

Miejsce: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Szewska 36, sala 107 (I piętro)

plakat1