Na studia doktoranckie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji na studia doktoranckie z muzykologii konieczny jest kontakt z profesorem, który mógłby zostać opiekunem naukowym:

  • prof. dr hab. Maciej Gołąb
  • prof. dr hab. Bożena Muszkalska
  • prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
  • prof. dr hab. Zbigniew Przerembski

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia muzykologiczne w ramach Studiów Stacjonarnych Nauk o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych można odnaleźć w zakładce studia doktoranckie na stronie www.wnhip.uni.wroc.pl