wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
2. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
3. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
4. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
5. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
6. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
7. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
8. dr Joachimiak Grzegorz Instytut Muzykologii
9. dr Losiak Robert Instytut Muzykologii
10. dr Muras Wioleta Instytut Muzykologii
11. dr Odoj Wojciech Instytut Muzykologii
12. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
13. mgr Jaguś Inga Instytut Muzykologii