Serie wydawnicze

 

Seria Musicologica Wratislaviensia w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gołąba:

Seria Eastern European Studies in Musicology w wydawnictwie Peter Lang pod redakcją prof. dr hab. Macieja Gołąba: