Ogłoszenia

Oferta fakultetów

 

Fakultatywny przedmiot pozakierunkowy

 

Opiekunowie roczników

 

Praca sekretariatu

W przypadku pytań i spraw do załatwienia związanych ze studiami prosimy o mailowy kontakt z sekretariatem na adres inga.jagus@uwr.edu.pl

Sekretariat jest czynny dla studentów we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 14.00. Wtedy też możliwy kontakt telefoniczny pod numerem 71 375 20 99. Poza tymi godzinami oraz w dni pracy zdalnej (poniedziałki, środy i piątki - do odwołania) uprzejmie prosimy o kontakt mailowy.

 

Prosimy o sprawdzanie aktualności na stronie naszego Wydziału przygotowanej specjalnie dla studentów I roku:

https://wnhip.uni.wroc.pl/STRONY/INNE/Studenci-1-roku-2020-2021/Informacje

 

Informujemy, że Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych przyjęła w dniu 23 września br. uchwałę dookreślającą  

  1. warunki wpisywania studentów na semestr (rok) wyższy w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w § 35 ust. 1 Regulaminu studiów w UWr. oraz  
  2. warunki ubiegania się o powtórny wpis na semestr (rok) w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w § 35 ust. 1 Regulaminu studiów w UWr. 

Korekta dotąd obowiązującej regulacji Wydziałowej (funkcjonującej od 2013 r.), do której odsyła Regulamin studiów w UWr (§ 35 ust. 2 i § 36 ust. 2) polega na: 

- uzupełnieniu warunków pozwalających na wpis na semestr (rok) wyższy o wskazane w Regulaminie studiów określenie wartości łącznego deficytu punktów ECTS. Będzie on wynosił 30 punktów. 

- uzupełnieniu warunków pozwalających na ubieganie się o powtórny wpis na semestr (rok) o wskazane w Regulaminie studiów określenie wartości łącznego deficytu punktów ECTS. Będzie on wynosił 50 punktów. 

Wartości semestralnych (rocznych) minimów punktów ECTS pozwalających na wpisanie na semestr wyższy z poprawianiem przedmiotu (przedmiotów) lub na powtórny wpis pozostały niezmienione.

 

Harmonogram znajduje się tutaj.

 

Konsultacje wykładowców:

Terminy konsultacji dostępne są tutaj w zbiorczym pliku w indywidualnych zakładkach w module USOS/Pracownicy

 

Inne sprawy: