Podpisanie umowy partnerskiej z Organizacją Społeczną ORION

W dniu 15.11.2023 roku Instytut Muzykologii podpisał umowę partnerską z działającą we Wrocławiu Organizacją Społeczną ORION (https://orion.fm/) która od 9 lat prowadzi kampanie edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w różnych obszarach życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem problemu hałasu. Współpraca z Instytutem dotyczyć będzie zagadnień ekologii akustycznej, a także badań nad pejzażem dźwiękowym, a jej konkretnym efektem w najbliższym czasie ma być cykl seminariów naukowo-dydaktycznych poświęconych kwestiom hałasu i przemocy dźwiękowej. Pierwsze seminarium z tego cyklu zaplanowane zostało na marzec 2024 roku. Koordynatorem współpracy ze strony Instytutu Muzykologii jest Robert Losiak.

Orion