Lutnia w klasztorze

Zachęcamy do lektury nowych publikacji książkowych pracowników Instytutu Muzykologii

Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku

Grzegorz Joachimiak

Książka poświęcona jest kolekcji 15 rękopisów muzycznych z pierwszej połowy XVIII w., zapisanych specyficzną notacją muzyczną tabulatury lutniowej w odmianie francuskiej (literowej). Jest to jeden z największych zbiorów tego typu. Dlaczego zatem powstał na Śląsku i w środowisku opactwa cystersów w Krzeszowie? To pytanie towarzyszyło autorowi tej książki przez cały okres jej przygotowania. Odpowiedź jest złożona, dlatego w książce pojawiają się informacje wskazujące na specyfikę kultury muzycznej Śląska XVII i XVIII wieku, potwierdzające wyjątkowość tego regionu dla kultywowania muzyki lutniowej. W omawianych źródłach nie ma przykładów muzyki liturgicznej. Większość tego repertuaru wykonywano na dworach królewskich niemalże całej ówczesnej Europy, ale są też przykłady utworów kompozytorów działających wyłącznie lokalnie, w tym również z grona cystersów. W książce znaleźć można informacje o muzyce lutniowej przedstawione w perspektywie humanistycznej, z uwzględnieniem metodyki gry, wybranego repertuaru i zagadnień źródłoznawczych. Jak zatem scharakteryzować określenie zjawiska „fenomenu lutni barokowej w klasztorze”? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w czterech rozdziałach niniejszej książki, wspartych rozbudowanym wstępem i trzema aneksami.