Projekt “Na szlaku dziedzictwa muzyczno-dźwiękowego Dolnego Śląska"

 

W Instytucie Muzykologii w 2024 realizujemy projekt “Na szlaku dziedzictwa muzyczno-dźwiękowego Dolnego Śląska. Rozwój kompetencji miękkich, praktycznych i cyfrowych studentów muzykologii” finansowany przez JM Rektora UWr w ramach inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów o charakterze ponadprogramowym.

Proponujemy udział w zajęciach terenowych:

1. Badanie współczesnego pejzażu dźwiękowego oraz miejsc pamięci dźwiękowej w wybranych miejscowościach rejonu Sudetów Wałbrzyskich (Jaworzyna Śląska, Świebodzice, Książ, Wałbrzych, Szczawno Zdrój); wyjazd 2 dniowy z 1 noclegiem; opiekun naukowy - dr Robert Losiak; termin do ustalenia.

2. Zajęcia warsztatowe w Kłodzku poświęcone różnym aspektom źródłowym kultury muzycznej miasta: archiwizowanie i katalogowanie muzykaliów, badania organologiczne, badania muzealne w kontekście historii i kultury Kłodzka; wyjazd 3 dniowy z 2 noclegami, opiekun naukowy - dr Agnieszka Drożdżewska oraz mgr Szymon Wołoch; proponowany termin 16-18 maja 2024.

Podstawowe zasady uczestnictwa w projekcie:

  1. Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów i studentek muzykologii I i II stopnia. 
  2. Przewidywana liczba miejsc: 10 osób w każdej z dwóch grup zajęciowych.
  3. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc zostanie wprowadzone kryterium rekrutacji uzgodnione wspólnie z zainteresowanymi osobami.  
  4. Osoby zainteresowane mogą zapisać się na wybrany lub oba wyjazdy.
  5. W przypadku pokrycia się terminu zajęć z zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w Instytucie, osoby uczestniczące w zajęciach terenowych otrzymają usprawiedliwienie nieobecności.
  6. Zajęcia mają charakter ponadprogramowy - nie kończą się oceną czy zaliczeniem. Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 
  7. Uniwersytet Wrocławski pokrywa koszty przejazdu do i z Wrocławia, noclegu w/w miejscach oraz bilety wstępu do odwiedzanych muzeów.  
  8. Informacji o zajęciach udzielają opiekunowie naukowi oraz wicedyrektor d/s dydaktycznych Instytutu.

 Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do 25.03.2024 na adres email: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl