Spotkanie z cyklu "Lekcje słuchania"

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego wznawia spotkania wykładowe pn. "Lekcje słuchania".Pod tym hasłem w dniu 04.03.2023 (sobota) o godz. 17.00 w Instytucie Muzykologii  UWr. (ul. Szewska 36) w sali 107 odbędzie się spotkanie z Panami Alanem Grinde i Jakubem Orzęckim, reprezentującymi Organizację Społeczną ORION, na temat prowadzonych przez ORION kampanii społecznych poświęconych ochronie dziedzictwa dźwiękowego i rozwoju turystyki dźwiękowej ("ASMR Polska") oraz walce z zanieczyszczeniem środowiska akustycznego ("Wiele hałasu o hałas"). Serdecznie zapraszamy