Wyróżnienie dla naszej absolwentki!

 

Maria Kozan, absolwentka studiów muzykologicznych i jednocześnie studentka studiów magisterskich z anglistyki na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha w Konkursie o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta za 2021 rok.

Konkurs o Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta organizowany jest od ponad 20 lat przez sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. W konkursie mogą brać udział muzykolodzy i teoretycy muzyki, którzy w dniu zgłoszenia pracy nie ukończyli 40 lat. Celem Nagrody jest promocja osiągnięć naukowych muzykologów i teoretyków muzyki ze wszystkich ośrodków w Polsce, zachęta do podejmowania badań muzykologicznych oraz integracja środowiska oraz utrwalenie tradycji badawczej związanej z postacią Ks. Prof. Hieronima Feichta. W tegorocznej edycji komisja pod przewodnictwem dr. hab. Pawła Gancarczyka, prof. IS PAN, postanowiła przyznać jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia, wśród których znalazła się Maria Kozan.

Praca magisterska Marii Kozan pt. Oblicza kultury muzycznej Ostrowa Wielkopolskiego w pierwszej połowie XX wieku, została obroniona w ubiegłym roku akademickim. Autorka pracy dokonała wszechstronnej analizy dostępnych źródeł dotyczących rozwoju szeroko pojętej kultury Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1900-1950 ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego. W rezultacie, praca zawiera wizerunek interesującego i różnorodnego w swoich przejawach życia muzycznego i kulturalnego miasta, utrzymywanego na wysokim poziomie. Rozkwit Ostrowa Wielkopolskiego przebiegał nie tylko w kontekście czynników politycznych i społeczno-gospodarczych, ale był także wynikiem zgodnego współdziałania zamieszkującej Ostrów Wielkopolski mieszkańców zróżnicowanej wyznaniowo strukturze, reprezentującej różne warstwy społeczne. Ważną rolę w tworzeniu muzyczno-kulturalnego wizerunku miasta odegrali miejscowi, niezwykle aktywni i zaangażowani w swoją działalność animatorzy kultury. Byli wśród nich pedagodzy Królewskiego Gimnazjum, żołnierze 60 Pułku Piechoty, organiści i muzycy po konserwatoriach muzycznych. Dzięki tym postaciom miasto przeżywało rozkwit muzyczny, a mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach muzycznych. Na uwagę zasługuje również rozkwit licznie działających orkiestr i chórów miejscowych stowarzyszeń muzycznych, a ponadto wcale nierzadkie występy artystów przyjezdnych, często o renomowanych nazwiskach.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom tegorocznego konkursu odbędzie się podczas 51. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka i ekspresja” w Katowicach w dniach 13-15 października 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć na polu badawczym!