Muzyka tradycyja ponad granicami

Na kanale YT Instytutu Muzykologii obejrzeć można nagrania wystąpień z sesji

Muzyka tradycyjna ponad granicami

Referaty wygłoszone podczas sesji naukowej „Muzyka tradycyjna ponad granicami”, pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Zbigniewa Przerembskiego i dr Agnieszki Drożdżewskiej. Sesja w formie online odbyła się 26 listopada 2021 r. w ramach projektu MKDNiS (program „Kultura ludowa i tradycyjna 2021”), realizowanego przez Fundację TRES ze Zbąszynia i Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Problematyka sesji:

W zachodniej Wielkopolsce występuje ludowy instrument muzyczny – „kozioł” (rodzaj dud), który przyczynił się do integracji społecznej, a nawet administracyjnej. Pod szyldem tego instrumentu powstał związek gmin Region Kozła, co jest unikatem na skalę europejską, jeśli nie światową. Na przykładzie tego regionu możemy prześledzić proces budowania wspólnej tożsamości narodowej i regionalnej pomimo różnej przynależności państwowej. Muzyka ludowa jest stale obecna w świadomości i praktyce wykonawczej Regionu, jednak zjawiska kulturotwórcze widziane z zewnętrznej – naukowej perspektywy mają szansę przybliżyć i spopularyzować w ogólnopolskim kontekście ich wspólnotowy potencjał. Problem pogranicza kulturowego i trwałości kultury pomimo różnych granic dotyczy nie tylko Regionu Kozła, ale i innych terenów naszego kraju, a także obszarów poza jego granicami. Stąd celem sesji będzie ukazanie problematyki pogranicza w kontekście muzyki tradycyjnej w kilku różnych aspektach:

- problem podzielenia jednej społeczności etnicznej czy narodowej granicą państwową dawniej i współcześnie

- kwestia wzajemnych wpływów kulturowych grup narodowościowych mieszkających współcześnie na pograniczu, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- problem stosunku administracji państw zaborczych i okupantów do kultury i muzyki polskiej na terenach pogranicznych

- problem znacznego przekraczania kulturowego wielu granic – przeniesienie kultury na odrębny, odległy (także w sensie geograficznym) i odmienny kulturowo teren (emigracje, migracje, przesiedlenia itd.)