Rozdanie dyplomów i immatrykulacja

Uprzejmie informujemy, że Dziekan WNHiP, Paweł Klint, prof. UWr zaplanował dwie uroczystości w Auli Leopoldina w następujących terminach:

1) 16 września 2023 r., godz. 10:00 - uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów (dla studentów, którzy obronili prace dyplomowe do końca lipca 2023 r.);

2) 3 października 2023 r., godz. 13:00 - uroczysta immatrykulacja dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.