Spotkanie w ramach projektu EarlyMuse

Europejska Współpraca w dziedzinie Nauki i Technologii COST to organizacja finansująca tworzenie sieci badawczych zwanych  "Akcjami COST". Sieci te oferują otwartą przestrzeń współdziałania między naukowcami w całej Europie (i poza nią), dając w ten sposób impuls do prowadzenia badań i generowania innowacji. Do takich akcji należy "A new ecosystem of early music studies (EarlyMuse)", który jest jednym z niewielu projektów humanistycznych w ponad 50-letniej historii COST-u i pierwszą inicjatywą w zakresie muzyki dawnej. Uczestniczy w nim również Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności nasi pracownicy: dr Grzegorz Joachimiak, który jest organizatorem wrocławskiego spotkania, a także dr Ryszard Lubieniecki i nasza doktorantka mgr Marianna Kowal.Spotkanie we Wrocławiu odbędzie się w dniach 22-24 maja 2024. Instytut Muzykologii będzie gościł ponad 40 badaczy muzyki dawnej z 23 krajów. Będą to muzykolodzy, bibliotekarze muzyczni, muzycy, informatycy ze specjalizacją muzykologiczną.Spotkania będą skoncentrowane na dyskusji i wymianie doświadczeń w ramach różnych grup roboczych, takich jak:

  • Sources (WG2)
  • Publications (WG3)
  • Performances (WG4)

Odbędzie się tez CORE meeting całego projektu.Udział w obradach jest ograniczony do członków projektu EarlyMuse, ale efekty tych dyskusji poznamy niebawem w ramach opublikowanego raportu, analogicznie do zeszłego roku po spotkaniu w Lizbonie (https://earlymuse.eu/publications/reports-2/). 

Zachęcamy do lektury i śledzenia rozwoju tego projektu

2024_05_UWR_plakat