Wykład prof. Tima Crawforda (Goldsmiths, University of London)

Nieczęsto zdarza się, aby muzykolog łączył kompetencje nauk o sztuce z informatyką. Profesor Tim Crawford z Department of Computing to muzykolog, z wieloletnim doświadczeniem naukowym i artystycznym, który większość swojej kariery naukowej poświęcił muzyce lutniowej. Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym jednym z głównych redaktorów wydania Silvius Leopold Weiss: Sämtliche Werke für Laute (Bärenreiter Verlag) – lutnisty pochodzącego ze Śląska, związanego z Wrocławiem, żyjącego w czasach J.S. Bacha (1685-1750). Ostatnie kilkanaście lat to czas, który prof. Crawford poświęcił muzykologii cyfrowej, rozwijania narzędzi pozwalających wykorzystywać nowe technologie w nauce o muzyce. Jego wykład poświęcony będzie jednemu z jego projektów F-TEMPO, w którym zastosował m.in. automatyczne rozpoznawanie obrazów (Optical Music Recognition) rozumianych jako notacja muzyczna w drukach. Wyzyskanie informacji polega na przetworzeniu zapisów muzyki na język cyfrowy, z uwzględnieniem całości utworów na podobnej zasadzie jak OCR funkcjonuje w Google Books. Narzędzie to pozwala przeszukiwać źródła muzyczne pod kątem wybranych informacji z uwzględnieniem całego zapisu utworu i gramatyki muzycznej, co w muzykologii było dotychczas niemożliwe do zrealizowania (dotychczasowa metodologia opierała się głównie na wykorzystywaniu ręcznie wprowadzanych incipitów muzycznych).

Wykład otwarty odbędzie się 18 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w sali 107 Instytutu Muzykologii przy ul. Szewskiej 36.

Uczestnictwo w wykładzie prof. Tima Crawforda będzie możliwe również w formie online na platformie MS Teams. Wystarczy napisać na adres mailowy marianna.kowal@uwr.edu.pl , po którym w odpowiedzi wysłany zostanie link do spotkania. 

W ramach pobytu zaplanowane są spotkania z pracownikami, doktorantami i studentami Instytutu Muzykologii UWr, Uniwersyteckim Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz Oddziałem Zbiorów Muzycznych BUWr.

Koordynacja projektu: dr Grzegorz Joachimiak (grzegorz.joachimiak@uwr.edu.pl)

Plakat Crawford

Plakat: Marianna Kowal