Działalność wrocławskich muzykologów w projekcie EarlyMuse

We wrześniu 2022 roku rozpoczął się międzynarodowy projekt A new ecosystem of early music studies (EarlyMuse), do którego zaproszony został dr Grzegorz Joachimiak z Instytutu Muzykologii UWr. Do projektu dołączają też kolejne osoby, w tym m.in. dr Ryszard Lubieniecki z naszego Instytutu oraz muzykolodzy i muzycy z innych ośrodków akademickich z niemalże całej Europy.

EarlyMuse finansowany jest z agencji European Cooperation in Science & Technology COST (nr akcji: CA21161), która wspiera projekty w zakresie badań i innowacji z funduszy UE takich jak Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Kierownikiem projektu jest prof. Philippe Vendrix (Université de Tours), a wicekierowniczką dr Rebekah Ahrendt (Universiteit Utrecht). Projekt ma za zadanie zintegrować międzynarodowe środowiska akademickie, naukowców, wykonawców muzyki, inżynierów IT, instytucje naukowe, wydawnicze, marketingowe, popularnonaukowe i przedstawiać wyniki w postaci raportów z poszczególnych etapów projektu, a także wspierać badania pilotażowe w gremiach międzynarodowych i uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, np. w ramach prestiżowych konferencji naukowych. Ma to służycyć zdefiniowaniu problemów obecnych w szeroko rozumianej muzyce dawnej, poznawaniu różnych punktów widzenia dyskutowanych w środowisku międzynarodowym i przedstawianiu perspektyw rozwoju muzyki dawnej w Europie. W tym celu powołanych zostało 5 grup roboczych (WG): 

WG1: Education

WG2: Sources

WG3: Publications

WG4: Performances

WG5: Policies

Grupami Roboczymi kierują młodzi naukowcy we współpracy z badaczami doświadczonymi. Na kierownika WG2 "Sources" wybrany został dr Grzegorz Joachimiak (Uniwersytet Wrocławski) a wicekierownikiem jest Dyrektor Naczelny Répertoire International des Sources Musicales (RISM) prof. Klaus Pitschmann (Johannes Gutenberg Universität Mainz). Cały projekt kierowany jest przez Komitet Zarządzający, w którym zasiada po dwóch reprezentantów z każego kraju, którzy głosują w kluczowych decyzjach dla całego projektu. Polskę reprezentuje dr Grzegorz Joachimiak (Uniwersytet Wrocławski) i dr Marek Bebak (Uniwersytet Jagielloński).

EarlyMuse ma charakter networkingowy, którego głównym celem jest łączenie różnych środowisk z zakresu muzyki dawnej, z uwzględnieniem aspektów obecnych w muzykologii cyfrowej. Jest to pierwsza próba odpowiedzi tak szerokiego środowiska naukowego z zakresu muzyki dawnej na wyzwania stojące przez współczesną muzykologią, a zwłaszcza przez muzykologią historyczną, aby podjąć dyskuję nad perspektywami funkcjonowania muzyki dawnej na miarę "zwrotu technologicznego" widocznego w ostatnich latach w humanistyce. 

Więcej o założeniach samego projektu można przeczytać na stronie: https://www.cost.eu/actions/CA21161/#tabs+Name:Description

Dotychczas odbyły się już warsztaty wszystkich grup roboczych i przygotowywane są raporty z tych spotkań. W dniach 13-14 lutego 2023 w Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades-CSIC w Barcelonie dyskusje poświęcone były problematyce w Grupie Roboczej "Publication": Data Collection, State-of-the-Art, and Future Strategies for Early Music Editions (program). Dr G. Joachimiak zaprezentował problematykę dotyczącą "Editions of early music in Poland – the perspective of sources in lute and keyboard tablatures". Natomiast w Lizbonie 6 marca 2023 odbyły się warsztaty Grupy Roboczej "Sources" w Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM, Universidade Nova de Lisboa). Dyskusje i prezentacje oscylowały wokół perspektyw powiązania i dostosowywania bazy muzycznej RISM z innymi zasobami źródeł muzycznych (program). Dr G. Joachimiak wraz z badaczami z Goldsmiths, University of London, Timem Crawfordem i Davidem Lewisem przedstawili problematykę "Music written in lute tablature notation in the corpus of the RISM music source database. LuteTabLab". 

Dr Grzegorz Joachimiak i dr Ryszard Lubieniecki otrzymali też granty konferencyjne ("ITC Conference grant") finansowane z projektu EarlyMuse, które staną się wsparciem dla prezentowania problemów badawczych na prestiżowych międzynarodowych kongresach muzykologicznych w Genewie (20th Biennial International Conference on Baroque Music) i w Monachium (Annual Medieval and Renaissance Music Conference 2023).

O dalszych działaniach badaczy wrocławskiej muzykologii w tym projekcie będziemy informować na bieżąco.

Barcelona CSIC 2023_EarlyMuse_foto by M. Jochymczyk

Dr Grzegorz Joachimiak podczas spotkania WG2 w Barcelonie, fot. M. Jochymczyk