Ważne wyróżnienie dla dyrektora Instytutu Muzykologii UWr

 

27.09.2021 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Piotr Gliński powołał prof. dr hab. Remigiusza Pośpiecha, dyrektora Instytutu Muzykologii, do składu nowej Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Zadaniem Rady Programowej jest wspieranie Dyrekcji NiMiTu wskazówkami i pomocą w rozwijaniu działalności tej ważnej dla muzyki instytucji. Pełny skład Rady: https://nimit.pl/rada-programowa

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!