Dodatkowe inicjatywy edukacyjne w Instytucie Muzykologii

Z wielką radością informujemy o sukcesie dwóch projektów przygotowanych przez pracowników naszego Instytutu w ogłoszonym przez JM Rektora UWr konkursie projakościowym w ramach inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów o charakterze ponadprogramowym. Projekt: “Na szlaku dziedzictwa muzyczno-dźwiękowego Dolnego Śląska. Rozwój kompetencji miękkich, praktycznych i cyfrowych studentów muzykologii” przygotowany został przez Agnieszkę Drożdżewską, Grzegorza Joachimiaka, Roberta Losiaka i Sławomira Wieczorka, a warsztaty wokalne skierowane do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego “W kręgu świętych kobiet średniowiecznego Śląska” przez Julietę González-Springer oraz Ryszarda Lubienieckiego. Autorom wniosków składamy serdeczne gratulacje, a już wkrótce będziemy informować o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu oraz o zasadach uczestnictwa.

Opisy projektów: 

  1. Projekt “Na szlaku dziedzictwa muzyczno-dźwiękowego Dolnego Śląska. Rozwój kompetencji miękkich, praktycznych i cyfrowych studentów muzykologii” składać się będzie z otwartego wykładu i warsztatów przeprowadzonych w siedzibie Instytutu Muzykologii przez Sonię Wronkowską (pełnomocnika dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie ds. rozwoju), zajęcia warsztatowe w Kłodzku przygotowane i prowadzone przez Agnieszkę Drożdżewską i Szymona Wołocha poświęcone różnym aspektom źródłowym kultury muzycznej tego miasta oraz badanie współczesnego pejzażu dźwiękowego oraz miejsc pamięci dźwiękowej w wybranych miejscowościach rejonu Sudetów Wałbrzyskich poprowadzone przez Roberta Losiaka. 

 

  1. Warsztaty wokalne “W kręgu świętych kobiet średniowiecznego Śląska” będą okazją do poznania w praktyce utworów wykonywanych na terenie Śląska w XV w., pochodzących z takich źródeł jak kancjonał ze Środy Śląskiej i fragmenty muzyczne z wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do spotkania z samym repertuarem, ale także metodami jego przekazu (preferencja przekazu ustnego) oraz dawnym instrumentarium. Prowadzącymi wydarzenie będą członkowie zespołu muzyki średniowiecznej Vox Imaginaria: śpiewaczka, grający na dawnych instrumentach klawiszowych - portatywie organowym i clavisimbalum. Warsztaty otwarte będą dla wszystkich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (nie jest wymagane wykształcenie muzyczne).