Muzyka tradycyjna ponad granicami

 

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacja TRES ze Zbąszynia serdecznie zapraszają do udziału w Sesji Naukowej Muzyka tradycyjna ponad granicami

 

Nagranie wystąpień konferencyjnych odnaleźć można na kanale YT Instytutu Muzykologii UWr

 

26 listopada 2021 r., godz. 10:00

Kierownictwo naukowe sesji: prof. dr hab. Zbigniew Przerembski, dr Agnieszka Drożdżewska

Współpraca organizacyjna: Wojciech Olejniczak (Fundacja TRES)

 

PROGRAM SESJI:

10:00 – otwarcie sesji i prezentacja witryny internetowej Muzyka tradycyjna ponad granicami

10:15 – dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Współczesny „Region Kozła" - dawne pogranicze kultur

10:45 – dr Agnieszka Drożdżewska (Uniwersytet Wrocławski)

Po tamtej stronie też są nasi koźlarze”. Rola muzyki i śpiewu ludowego w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej zachodniej części Regionu Kozła w okresie międzywojennym

11:15 – dr hab. Witosława Frankowska (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Jak ptak wędrowny… O roli muzyki w procesie budowania kaszubskiej tożsamości

11:45-12:00 – przerwa kawowa

12:00 – dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Jeden folklor-dwa państwa. Słowo o muzyce ludowej Beskidu Śląskiego

12:30 – dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski)

Na styku granic i kultur od zawsze i… na zawsze, czyli Ślązacy w Ameryce

13:00 – prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski (Uniwersytet Wrocławski)

Muzyka ludowa ponad granicami – przypadek Chopina

13:30-14:00 – dyskusja podsumowująca i zakończenie sesji

 

Obrady sesji toczyć się będą za pośrednictwem platformy ZOOM. Wszystkich zainteresowanych udziałem w sesji prosimy o kontakt na adres mailowy organizatora: agnieszka.drozdzewska@uwr.edu.pl - otrzymają Państwo link umożliwiający dostęp do spotkania online. Po każdym referacie przewidziana jest krótka dyskusja. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań na czacie w trakcie spotkania.

Problematyka sesji:

W zachodniej Wielkopolsce występuje ludowy instrument muzyczny – „kozioł” (rodzaj dud), który przyczynił się do integracji społecznej, a nawet administracyjnej. Pod szyldem tego instrumentu powstał związek gmin Region Kozła, co jest unikatem na skalę europejską, jeśli nie światową. Na przykładzie tego regionu możemy prześledzić proces budowania wspólnej tożsamości narodowej i regionalnej pomimo różnej przynależności państwowej. Muzyka ludowa jest stale obecna w świadomości i praktyce wykonawczej Regionu, jednak zjawiska kulturotwórcze widziane z zewnętrznej – naukowej perspektywy mają szansę przybliżyć i spopularyzować w ogólnopolskim kontekście ich wspólnotowy potencjał. Problem pogranicza kulturowego i trwałości kultury pomimo różnych granic dotyczy nie tylko Regionu Kozła, ale i innych terenów naszego kraju, a także obszarów poza jego granicami. Stąd celem sesji będzie ukazanie problematyki pogranicza w kontekście muzyki tradycyjnej w kilku różnych aspektach:

- problem podzielenia jednej społeczności etnicznej czy narodowej granicą państwową dawniej i współcześnie

- kwestia wzajemnych wpływów kulturowych grup narodowościowych mieszkających współcześnie na pograniczu, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- problem stosunku administracji państw zaborczych i okupantów do kultury i muzyki polskiej na terenach pogranicznych

- problem znacznego przekraczania kulturowego wielu granic – przeniesienie kultury na odrębny, odległy (także w sensie geograficznym) i odmienny kulturowo teren (emigracje, migracje, przesiedlenia itd.)

 

Sesja naukowa stanowi element projektu naukowo-kulturalnego pt. Muzyka tradycyjna ponad granicami, realizowanego przez Fundację TRES ze Zbąszynia we współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt jest finansowany z programu MKDNiS w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2021”.