Spotkanie z cyklu "Lekcje słuchania"

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego serdecznie  zaprasza na kolejną "Lekcję słuchania", połączoną z zajęciami w ramach Studium Podyplomowego "Dźwięk i audiosfera". Naszymi gośćmi będą studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, autorzy projektu architektonicznego w formie pawilonu służącego do nasłuchiwania dźwięków przyrody. Spotkanie będzie także pretekstem do szerszej dyskusji na temat projektowania i instalowania obiektów akustyczno-dźwiękowych w przestrzeni publicznej.Spotkanie odbędzie się w sobotę 01.04. o godz. 17 w sali 107 Instytutu Muzykologii UWr.