Nagroda im. Emanuela Rostworowskiego

Nagroda im. Emanuela Rostworowskiego jest ustanowiona przez Radę Polskiej Akademii Umiejętności z inicjatywy Komisji Biograficznej Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Emanuela Rostworowskiego. 

Nagroda przyznawana jest uczonym związanym z Polską za opublikowane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok wręczenia Nagrody: 

a) prace naukowe dotyczące biografii osób nieżyjących, związanych z Polską w okresie od początku XVIII wieku, 

b) prace dotyczące teorii biografistyki 

c) monografie naukowe poświęcone historii XVIII i XIX wieku. 

Nagrodzone mogą być prace mające nie więcej niż trzech autorów.

 

Więcej informacji: