Wielki sukces naszej studentki

 

Z dumą informujemy, że w elitarnej grupie 8 studentek i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy otrzymali w tym roku stypendium Ministra Edukacji i Nauki znalazła się nasza studentka - Joanna Kwapień. Jest studentką drugiego roku studiów magisterskich muzykologii w ramach Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych. Studia pierwszego stopnia ukończyła na muzykologii oraz etnologii i antropologii kulturowej - również w ramach MSI. Od 2018 roku prowadzi własne badania etnomuzykologiczne, uczestniczyła w wielu badaniach terenowych. Członkini kolektywu redakcyjnego Glissando oraz redaktorka MEAKULTURY. Publikowała m.in. w kwartalniku Muzyka, czasopiśmie Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki oraz Fraza. Jej zainteresowania naukowe obejmują muzykę filmową, etnomuzykologię, antropologię i filozofię muzyki.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!