Konteksty hałasu

W piątek 22.03 odbędzie się współorganizowane przez Instytut Muzykologii pierwsze seminarium z cyklu Konteksty hałasu. Jest to inicjatywa badawczo-edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ekologii akustycznej oraz wpływu hałasu na życie codzienne i zdrowie człowieka oraz na przyrodę. Wśród tematów m.in: hałas w perspektywie kulturoznawczej, zajęcia warsztatowe, hałas na wrocławskim osiedlu Nadodrze, zapobieganie hałasowi w Gminie Długołęka, audiosfera bibliotek publicznych. Serdecznie zapraszamy do sali 107 przy ul. Szewskiej od godziny 9.30 do 17.30. Projekt realizowany jest we wspólnie z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i ORION Organizacją Społeczną

Program wydarzenia:

9.30-11.30 Wprowadzenie

Powitanie uczestników
Prof. Remigiusz Pośpiech: Uroczyste otwarcie Seminarium w imieniu Instytutu Muzykologii UWr
Alan Grinde: Uroczyste otwarcie Seminarium w imieniu Organizacji „Orion”

Robert Losiak (Instytut Muzykologii UWr, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr): Idea seminariów „Konteksty hałasu”

Prof. Renata Tańczuk (Instytut Kulturoznawstwa UWr, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr): Hałas w perspektywie kulturoznawczej. Wystąpienie inauguracyjne.

Część 1. Hałas w doświadczeniach mieszkańców miast. Dwugłos z dyskusją

a. Michał Kasprzak (Wrocław): Wrocławian doświadczanie i nazywanie hałasu

b. Kamila Staśko-Mazur (Instytut Muzykologii UWr, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr): "Hałasy innego rodzaju" w relacji mieszkańców Warszawy

DYSKUSJA
PRZERWA 11.30-12.00

12.00-14.00 Część 2. Hałas - miejsca i ludzie

a. Kamila Korzeniewska (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu): Audiosfera bibliotek publicznych

b. Marta Konieczna (Canti Spazializzati, Wrocław): Hałas w przemyśle tekstylnym: praca a twórczość kompozytorska. Studium przypadku

c. Ewa Orzeszko (Lublin): Hałas w szkole

d. Piotr Jakub Fereński (Instytut Kulturoznawstwa UWr, Rada Osiedla Nadodrze): Przestrzenie sporu. Hałas na wrocławskim osiedlu Nadodrze

DYSKUSJA
PRZERWA 14.00-14.45

14.45-16.15 Część 3. Hałas – strategie ochrony

a. Aleksandra Klimek (Katedra Akustyki Politechniki Wrocławskiej): Dopuszczalne poziomy hałasu w Polsce
b. Joanna Adamek (Urząd Gminy Długołęka): Zapobieganie hałasowi w doświadczeniach Gminy Długołęka
c. Alan Grinde (Organizacja Społeczna ORION): Cisza w tkance akustycznej miasta - prezentacja projektu
d. Ewa Orzeszko (Lublin): Audioedukacja dla szkół. Prezentacja publikacji Fundacji Audionomia

DYSKUSJA
PRZERWA 16.15-16.30

16.30-17.30 Część 4. Warsztat terapeutyczny

Magdalena Matylda Wolska (Narodowe Forum Muzyki, Instytut Muzykologii UWr): Przestrzeń na hałas w procesie terapeutycznym. Zajęcia warsztatowe

Patroni medialni wydarzenia to Wrocławski Portal oraz Radio Luz.