Warsztaty wokalne “W kręgu świętych kobiet średniowiecznego Śląska”

W ramach inicjatyw edukacyjnych o charakterze ponadprogramowym finansowanych przez JM Rektora UWr, w Instytucie Muzykologii zostaną zrealizowane warsztaty wokalne „W kręgu świętych kobiet średniowiecznego Śląska”.

Projekt warsztatów wokalnych „W kręgu świętych kobiet średniowiecznego Śląska” ma na celu rozszerzenie nauczania muzyki dawnej o aspekt praktyczny, który w edukacji uniwersyteckiej zazwyczaj schodzi na dalszy plan. Warsztaty będą okazją do poznania utworów wykonywanych na terenie Śląska w XV w., a tym samym rozpowszechnienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu, stanowiącym ważny obszar badawczy dla Instytutu Muzykologii. Wśród wybranych źródeł są m.in.: kancjonał ze Środy Śląskiej, partesy żagańskie oraz fragmenty zapisów muzycznych przechowywane we wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Spośród bogatego zasobu kompozycji chcielibyśmy skupić się na tych, które zadedykowane zostały kobietom uznawanym za święte Kościoła katolickiego.

Warsztaty będą okazją do poznania nie tylko samego repertuaru, ale także metod jego przekazu (preferencja przekazu ustnego) oraz dawnego instrumentarium. Wprowadzone zostaną również podstawowe aspekty średniowiecznej teorii muzyki. Uczestnicy, poza zdobyciem wiedzy, uzyskają praktyczne umiejętności prawidłowej emisji głosu (oraz wiedzę w jaki sposób ją ćwiczyć), a także pracy w grupie, której wymaga wspólny śpiew. Wydarzenie poprowadzą członkowie zespołu muzyki średniowiecznej Vox Imaginaria: śpiewaczka Julieta González-Springer (aktualnie doktorantka w Instytucie Muzykologii) oraz Ryszard Lubieniecki (adiunkt w Instytucie Muzykologii), grający na dawnych instrumentach klawiszowych – portatywie organowym i clavisimbalum.

Do udziału w warsztatach nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie i wykształcenie muzyczne, są więc one adresowane do wszystkich zainteresowanych studentów Uniwersytetu (nie tylko studentów muzykologii). Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim (z możliwością tłumaczenia koniecznych zagadnień na angielski i/lub hiszpański).

 

Harmonogram warsztatów:

Warsztaty odbędą się w dniach 27-28.04.2024 w następującym wymiarze godzin:

sobota 27.04.:

- 11:30-14:00 warsztaty

- 14:00-15:00 przerwa

- 15:00-17:00 warsztaty

niedziela 28.04:

- 11:00-14:30 warsztaty

 

Miejsce wydarzenia:

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 36, sala 107

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych limit grupy warsztatowej wynosi 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Chęć udziału należy zgłosić na adres mailowy: ryszard.lubieniecki2@uwr.edu.pl W przypadku zarezerwowania miejsca i późniejszej rezygnacji, prosimy o informację na ww. adres.

kancjonał

Obraz: przedstawienie św. Anny z kancjonału średzkiego (Archiwum Archidiecezjalne, Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu, rkp. 58)