Najbliższe obrony prac doktorskich w Instytucie Muzykologii

Informujemy, że w dniu 29.11.2023 r. o godz. 14:00 w sali nr 107 Instytutu Muzykologii odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Kamili Staśko Mazur:

https://wnhip.uni.wroc.pl/Nauka/Prowadzone-przewody-doktorskie/Obrony-doktorskie/Informacja-o-publicznej-obronie-rozprawy-doktorskiej-mgr-Kamili-Stasko-Mazur

W dniu w dniu 13.12.2023r. o godz. 11:00 w sali nr 107 Instytutu Muzykologii odbędzie się publiczna obrona doktorska mgr Zofii Komuszyny:

https://wnhip.uni.wroc.pl/Nauka/Prowadzone-przewody-doktorskie/Obrony-doktorskie/Informacja-o-publicznej-obronie-rozprawy-doktorskiej-mgr-Zofii-Komuszyny