Zmarła Dr Ewa Kofin

 

Z głębokim żalem i w poczuciu ogromnej straty informujemy o śmierci Doktor Ewy Kofin - wybitnego muzykologa i krytyka muzycznego. Osoby niezwykle zasłużonej dla muzyki we Wrocławiu - zarówno na polu naukowym, krytycznomuzycznym, jak i instytucjonalnym. To Jej działania doprowadziły w latach 60. do zaproszenia do Wrocławia przez władze miasta Andrzeja Markowskiego i w konsekwencji do powstania festiwalu Wratislavia Cantans. To dzięki Jej staraniom władze Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosiły na początku lat 90. prof. dr hab. Macieja Gołąba do reaktywowania studiów muzykologicznych na naszej uczelni.

Ewa Kofin studiowała teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, przez wiele lat była stałą recenzentką muzyczną na łamach Słowa Polskiego, współpracowała też z Ruchem Muzycznym i Odrą. Pełniła również funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Wykładała na Uniwersytecie Wrocławskim na kulturoznawstwie oraz na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Na naszej muzykologii prowadziła lubiane przez studentów zajęcia poświęcone krytyce muzycznej.

Jest autorką pionierskich i oryginalnych publikacji naukowych - Muzyki telewizyjnej (była to wydana wersja Jej rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Zofii Lissy na Uniwersytecie Warszawskim) oraz Semiologicznego aspektu muzyki. W ostatnich latach opublikowała studium Muzyka wokół nas oraz trzytomową historię festiwalu Wratislavia Cantans. Swoje bogate doświadczenia z zakresu krytyki muzycznej podsumowała w skrypcie Krytyka muzyczna, a przeprowadzone przez Nią wywiady z wybitnymi osobowościami życia muzycznego zostały zebrane w tomie rozmów Ich słowa.

Zapamiętamy Ją jako osobę nietuzinkową, prawą, pełną energii i niezwykle oddaną sprawom muzyki. Cześć Jej pamięci!

Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Pogrzeb śp. dr Ewy Kofin odbędzie się w najbliższy poniedziałek (1.03) o godz. 10.00 na cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. O tej samej godzinie w Programie Drugim Polskiego Radia rozpocznie się audycja poświęcona Jej pamięci.