Ekologia dźwiękowa

 

Zapraszamy do wysłuchania numeru Glissanda w formacie audio papers poświęconego ekologii dźwiękowej. Numer zawiera 16 audycji, w tym prace przygotowane przez studentów i studentki muzykologii - Paulinę Stechnij, Michała Sembera, Martę Konieczną oraz naszego pracownika dra Roberta Losiaka. Całość numeru została przygotowana pod redakcją Roberta Losiaka i Sławomira Wieczorka oraz wsparciem realizatorskim Ryszarda Lubienieckiego z naszego Instytutu. Wśród autorów znajdziemy także wykładowców Studiów Podyplomowych Dźwięk i Audiosfera - prof. Renatę Tańczuk (Instytut Kulturoznawstwa UWr), Daniela Brożka i Michała Zygmunta. Całość numeru zostanie opublikowana w 3 odcinkach - 1.07, 14.07 oraz 27.07.

http://audiopapers.glissando.pl/category/ekologia

We wstępie redakcji czytamy:

Warto dziś zadać pytanie, które konfrontuje globalne problemy ochrony środowiska z ekologicznym myśleniem o dźwięku. Ekologia dźwiękowa nigdy nie była na sztandarach masowych ruchów ekologicznych, skupionych wokół takich fundamentalnych zagrożeń, jakie niesie zatrucie powietrza i gleby, zanieczyszczenie wód, ocieplenie klimatyczne. Spytajmy więc prowokacyjnie: czy idea ekologii dźwiękowej może mieć dziś – w czasach tak dramatycznej walki o przetrwanie planety – rację bytu? Czy jest nam jeszcze potrzebna? A jeśli tak, to jak zmieniają się jej perspektywy, czy i w jaki sposób wpisuje się we współczesne konteksty nauki, sztuki, w działania polityczne i społeczne? I wreszcie: czym mogłaby być  w przyszłości?

O audio papers

Audio papers to audialne formy tekstu naukowego. Formy o hybrydowym charakterze - audialnym, audialno-tekstualnym, audialno-wizualnym oraz esejów, wywiadów, rozpraw, analiz, tekstów narracyjno-fabularnych, poezji, manifestów, reportaży i innych. "W roku 2016 szwedzkie czasopismo „Seismograf” zaprezentowało numer Fluid Sounds, złożony w całości z różnych form audialnych esejów (peer reviewed). Towarzyszył mu nawet manifest nowej formy naukowego eseju. Numer stanowił w znacznej mierze pokłosie wcześniejszej eksperymentalnej konferencji naukowej i w samej idei audio paper widać wyraźnie wpływ współczesnego rozwoju nowych interdyscyplinarnych badań nad dźwiękiem" (całość opisu na stronie Glissanda).