dr Ryszard Lubieniecki

Ryszard Lubieniecki – kompozytor, muzykolog, instrumentalista, improwizator. Absolwent studiów licencjackich w klasie prof. Bettiny Skrzypczak (kompozycja) oraz magisterskich w klasie prof. Jerzego Kaszuby i dr. Stanisława Miłka (akordeon) w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2023 r. obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Remigiusza Pośpiecha we wrocławskim Instytucie Muzykologii (gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta), dotyczącą pamięci i jej śladów w późnośredniowiecznych źródłach muzycznych i teoretycznych z regionu Europy Środkowej. Poza akordeonem gra również na średniowiecznych instrumentach klawiszowych (portatywie i clavisimbalum).

Jego muzyka wykonywana była m.in. na festiwalu Gaudeamus Muziekweek (Holandia), ECCO Concert 2020 w Brukseli, Musica Privata w Łodzi, Słuchalnia w Toruniu, Musica Electronica Nova i Musica Polonica Nova we Wrocławiu oraz w ramach wrocławskiego cyklu Canti Spazializzati. W 2018 roku był artystą-rezydentem festiwalu Musica Privata VI w Łodzi. W styczniu 2021 r. ukazała się jego monograficzna płyta „Kompozycje izorytmiczne” (Nasze Nagrania).

W 2014 r., wraz z Zofią Ilnicką (flet) i Jakubem Wosikiem (skrzypce) założył trio muzyki współczesnej Layers, z którym premierowo wykonał utwory m.in. Alannah Marie Halay, Josue W. Amadora i Piotra Bednarczyka. Materiał ten ukazał się w 2021 r. na wydanej własnymi środkami płycie „Grundgestein”.

Od 2016 r. występuje jako solista, wykonując nowe kompozycje na akordeon amplifikowany. Specjalnie dla niego powstały utwory m.in. Dominika Karskiego, Alannah Marie Halay, Gilberto Agostinho i Mateusza Śmigasiewicza, które nagrał na płycie Seeds, wydanej w czerwcu 2019 r. przez Nasze Nagrania.

W zakresie muzyki średniowiecznej brał udział w kursach z Coriną Marti, Christophem Deslignesem, Marcelem Pérèsem i Crowfordem Youngiem. Jest również stypendystą Fundacji Royaumont: uczestniczył w projektach Chanter l’Ars Nova français z Tiago Simasem Freire i Davidem Chappuis, Chanter l’Ars Nova italien prowadzonym przez Patrizię Bovi oraz l’Academie de musiques transculturelles (2021 i 2022). W 2023 r. prowadził klasę portatywu organowego na XIV Kursach Muzyki Średniowiecznej w Spello, organizowanych przez Associazione Musicale Micrologus. W 2019 r. wspólnie ze śpiewaczką Julietą Gonzalez-Springer założył zespół muzyki dawnej Vox Imaginaria.

Jako improwizator aktywnie działa na wrocławskiej scenie muzyki improwizowanej, m.in. tworząc zespoły Lubieniecki/Rupniewski, Disquiet, Ute von Bingen i Widzicie.

Jego teksty o muzyce ukazały się m.in. w kwartalniku Instytutu Sztuki PAN „Muzyka”, „Res Facta Nova” oraz na portalu dwutygodnik.com. Współpracuje również z Ruchem Muzycznym.

kontakt: ryszard.lubieniecki2@uwr.edu.pl

RLubieniecki

fot. Kazimierz Ździebło