prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski

Kontakt: zbigniew.przerembski@uwr.edu.pl

Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w badaniu muzyki ludowej i dziejów muzyki tradycyjnej w Polsce i Europie, w tym zagadnień analizy i klasyfikacji, stylów, gatunków i form, instrumentów, praktyki wykonawczej. Jest autorem książek: Style i formy melodyczne polskich pieśni ludowych (1994), Dudy: dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej (2006), Dudy: instrument mało znany polskim ludoznawcom (2007), Dudy: metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce – od tradycji do folkloryzmu (w przygotowaniu),pod jego redakcją ukazały się prace zbiorowe: Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej (2011), Rola orkiestr dętych w kulturze ludowej (2014), Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia (2015), Taniec w kulturze (2017). Opubli­kował ponad 200 tekstów naukowych i popularnonaukowych, zamieszczonych w specja­listycznych pracach zbiorowych i periodykach, encyklopediach muzycznych i powszechnych, pol­skich i zagranicznych, oraz witrynach internetowych. W Instytucie Sztuki PAN uczestniczy od wielu lat w pracach nad kolejnymi tomami regionalnymi z serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa: źródła i materiały (do tej pory ukazały się: Kaszuby, Warmia i Mazury, Podlasie).