wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
11. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Janus Hanna Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
19. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
20. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
21. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
22. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
23. Zontek Robert Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Kulturoznawstwa