Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2022 – 21.02.2023
Uroczysta Inauguracja – 03.10.2022
Okres zajęć dydaktycznych – 06.10.2022 – 07.02.2023*

dni rektorskie – 04.10.2022 (dzień adaptacyjny)
– 05.10.2022 (dzień adaptacyjny)
– 31.10.2022
– 02.11.2022
– 15.11.2022 (Święto Uniwersytetu)
przerwa świąteczna – 22.12.2022 – 02.01.2023
Sesja egzaminacyjna semestru zimowego – 08.02.2023 – 21.02.2023
*10.11.2022 w czwartek – przeprowadzone będą zajęcia piątkowe

SEMESTR LETNI
22.02.2023- 30.09.2023

Okres zajęć dydaktycznych – 22.02.2023 – 20.06.2023*
Sesja poprawkowa semestru zimowego – 22.02.2023 – 28.02.2023

dni rektorskie
– 02.05.2023
– 19.05.2023 (Juwenalia)
– 09.06.2023

przerwa świąteczna – 06.04.2023 – 11.04.2023

Sesja egzaminacyjna semestru letniego – 21.06.2023 – 04.07.2023
Sesja poprawkowa semestru letniego – 01.09.2023 – 12.09.2023

Przerwa semestralna (letnia) – 05.07.2023 – 31.08.2023
– 13.09.2023 – 30.09.2023

*07.06.2023 w środę – przeprowadzone będą zajęcia piątkowe