Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 – 19.02.2024
Uroczysta Inauguracja – 02.10.2023
Okres zajęć dydaktycznych – 03.10.2023 – 29.01.2024*

dni rektorskie
– 02.11.2023
– 15.11.2023 (Święto Uniwersytetu)
przerwa świąteczna – 23.12.2023 – 02.01.2024
Sesja egzaminacyjna semestru zimowego – 30.01.2024 – 12.02.2024
Sesja poprawkowa semestru zimowego – 13.02.2024 – 19.02.2024
*26.01.2024 w piątek – przeprowadzone będą zajęcia środowe

SEMESTR LETNI
20.02.2024- 30.09.2024

Okres zajęć dydaktycznych – 20.02.2024 – 16.06.2024*

dni rektorskie
– 02.05.2024
– Juwenalia (data zostanie ustalona odrębnym zarządzeniem Rektora UWr)
– 31.05.2024

przerwa świąteczna – 29.03.2024 – 02.04.2024

Sesja egzaminacyjna semestru letniego – 17.06.2024 – 30.06.2024
Sesja poprawkowa semestru letniego – 01.09.2024 – 10.09.2024

Przerwa semestralna (letnia) – 01.07.2024 – 31.08.2024
– 11.09.2024 – 30.09.2024

*11.06.2024 we wtorek przeprowadzone będą zajęcia za Juwenalia

*12.06.2024 w środę przeprowadzone będą zajęcia piątkowe