Procedura egzaminacyjna

Podczas egzaminu student odpowiada na trzy pytania, jedno z pytań jest pytaniem recenzenta.

Zakres egzaminu licencjackiego obejmuje lektury obowiązujące na przedmiotach: teoria kultury, historia myśli o kulturze, antropologiczne podstawy kulturoznawstwa, socjologia kultury, historia kultury i cywilizacji oraz lektury związane z tematem realizowanej pracy licencjackiej.

Zakres egzaminu magisterskiego obejmuje problematykę związaną z historyczną i współczesną refleksją o kulturze oraz tezami i metodologią ocenianej pracy.