Zakład Badań Praktyk Kulturowych

Członkowie Zakładu prowadzą badania nad różnymi praktykami kulturowymi i ich heteronomiami, wypracowują nowe kategorie opisowe i analityczne oraz metodologie badań historycznych i współczesnych praktyk kulturowych. Poszczególni badacze podejmują zagadnienia z zakresu kulturoznawczych performance studies, food studies, sound studies oraz media studies, a także badań nad kolekcjonerstwem i muzeami.

Zespół:

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (kierowniczka)

prof. dr hab. Mirosław Kocur

dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr.
dr Dawid Junke
dr Małgorzata Kozubek
dr Magdalena Zamorska