Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr

Zainteresowania naukowe:

  • nowe nurty w badaniach nad kulturą
  • studia nad muzeami, kolekcjami i rzeczami
  • sound studies

renata.tanczuk@uwr.edu.pl

USOS

Renata Tańczuk: kulturoznawczyni, dr hab., profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Prowadzi badania w zakresie studiów nad rzeczami i kolekcjonowaniem, sound studies i soundscape studies. Interesuje się kondycją humanistyki współczesnej oraz nowymi obszarami badań humanistycznych. Należy do zespołów badawczych Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego i Laboratorium Humanistyki Współczesnej. Autorka monografii Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej (Wrocław 2011), Kolekcja – pamięć – tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu (Wrocław 2018) oraz współredaktorką m.in.: Audiosfera miasta (Wrocław 2012), Audiosfera Wrocławia (Wrocław 2014), Audiosfera. Studia (Wrocław 2016), Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cites in 1945 (Berlin 2018). Współredaguje czasopismo naukowe Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki.