Kultura i ekologia dźwięku

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania dźwięku w rozwijaniu aktywności kulturalnej dzieci i dorosłych oraz wrażliwości na audialny wymiar środowiska życia oraz rozwinięcie umiejętności pracy z nowoczesnymi narzędziami nagrywania dźwięków i ich cyfrowej obróbki.

Zajęcia prowadzą dr Robert Losiak oraz mgr Kamila Staśko-Mazur z Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. 

Program zajęć obejmuje:

- Wprowadzenie teoretyczne: ekologia dźwiękowa, badania nad pejzażem dźwiękowym - zajęcia stacjonarne

- Ćwiczenia „czyszczenia uszu” - zajęcia stacjonarne

- Ćwiczenia „czyszczenia uszu” w terenie – spacer dźwiękowy

- Praca w terenie: opis środowiska dźwiękowego wybranych miejsc w przestrzeni Wrocławia

- Praca w terenie: wykonywanie nagrań dźwiękowych 

- Zajęcia stacjonarne podsumowujące:

a. odsłuch i analiza nagrań dźwiękowych

b. prezentacja własnych opisów miejsc

c. prezentacja projektów spacerów dźwiękowych lub ćwiczeń audytywnych (zadanie domowe do samodzielnego przygotowania) 

- Zajęcia stacjonarne:

Wprowadzenie do programów/edytorów dźwięku  typu DAW

- edycja ścieżki dźwiękowej w Cubase

- analiza nagranych ścieżek dźwiękowych, korekta, wprowadzanie efektów

- poznanie możliwości projektowania wielokanałowego i stosowania instrumentów wirtualnych

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny do dn. 11.03.2022 r. złożyć na portierni Instytutu Kulturoznawstwa (Szewska 50/51) następujące dokumenty:

Regulamin: