Seminaria magisterskie

Rok akademicki 2023/2024

1. Student/studentka wskazuje za pomocą formularza FORMS seminarium 1-go i 2-go wyboru do dn. 8.10.2023; formularz znajduje się pod linkiem: 

https://forms.office.com/e/P4ZWG2R9eB

2. Promotorem pracy magisterskiej może zostać pracownik naukowy Instytutu Kulturoznawstwa nie posiadający habilitacji o ile jest ekspertem w tematyce podjętej pracy;

3. W dn. 9.10.2023 na stronie Instytutu zostaną opublikowane wyniki zapisów; 

4. Jeśli liczba osób chętnych na wybrane seminarium nie przekracza liczby miejsc, student/studentka zostaje zapisany na seminarium 1-go wyboru; 

5. Jeśli liczba chętnych na wybrane seminarium przekracza liczbę miejsc, student/studentka kontaktuje się drogą e-mailową z promotorem/promotorką w celu przedstawienia tematyki pracy. Po konsultacji ze studentem/studentką promotor/promotorka podejmuje decyzję o przyjęciu na seminarium;

6. Osoby nieprzyjęte na seminarium 1-go wyboru z powodu braku miejsc, zostają zapisane na seminarium 2-go wyboru, jeśli są na nim wolne miejsca;  

7. W przypadku, gdy na seminarium 2-go wyboru nie ma wolnych miejsc, student/studentka wybiera ponownie promotora/promotorkę z oferty dostępnych seminariów.