Dr Dawid Junke

 

Zainteresowania naukowe:

  • badania popkultury
  • amerykańskie seriale telewizyjne
  • production studies
  • motywy religijne w kulturze popularnej

 

dawid.junke@uwr.edu.pl

USOS

Koordynator programu Erasmus + w Instytucie Kulturoznawstwa

Dawid Junke (ur. 1989) – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Visiting Professor na University of Washington w Seattle, stypendysta Programu Fulbrighta. 

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badań nad kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych aspektów produkcji i recepcji seriali telewizyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturalnej „Trickster”.

Publikował m.in. w „Pracach Kulturoznawczych”, „Kwartalniku filmowym” i „Kulturze Współczesnej”. Autor książki Transcendencja i sekularyzacja. Motywy religijne we współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych(2018), w której analizuje m. in. seriale Zagubieni (2004-2010), Detektyw (2014-) i Pozostawieni (2014-2017).

Strona internetowa: https://dawidjunke.com/
Profil na portalu academia.edu