mgr Piotr Hildt

HildtPiotr_IK

Zainteresowania naukowe:

  • Sceniczne strategie interpretacji tekstu w teatrze dramatycznym i postdramatycznym – metodologia analizy przedstawienia
  • Polska myśl reżyserska XX w. wobec przemian tradycji teatru – funkcje i wartości kulturotwórcze
  • Tendencje rozwojowo-repertuarowe współczesnego teatru w Austrii – praktyki inscenizacji
    a wyzwania performance studies

USOS

Teaching blog dla studentów IK: „Performing Arts” https://piotruni.wixsite.com/performingarts

 

Piotr Hildt (ur. 1993, Warszawa)

 

Wykształcenie akademickie

Doktorant Instytutu Kulturoznawstwa w ramach Szkoły Doktorskiej UWr. Projekt doktorski pod opieką prof. zw. dr. hab. Mirosława Kocura w Zakładzie Badań Praktyk Kulturowych pod tytułem roboczym „W poszukiwaniu nowego modelu sztuki reżyserii dla teatru XXI wieku. Na podstawie krytycznej analizy wybranych najnowszych prac scenicznych na Zachodzie”.

Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych w Instytucie Sztuki PAN.

Studia magisterskie z uprawnieniami krytyka teatralnego w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. dr hab. Jacek Popiel) oraz w Instytucie Teatru, Filmu i Mediów Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendium na Uniwersytecie Alpejskim w Klagenfurcie. Tytuł licencjata na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (specjalizacja dziennikarstwo telewizyjne).
W czasie studiów stypendium rektora dla najlepszych studentów. Publikacje w „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Scenie”, „UW/ażaj”. Przekład na język niemiecki dramatu „Bliźnięta. Zwillinge”.

 

Praktyka artystyczna

Udział w projektach zagranicznych jako asystent dramaturga i reżysera w ramach dwóch rezydencji
w Teatrze Ludowym w Wiedniu, asystent Rolfa Alme we Wrocławiu oraz dwukrotnie hospitant przy pokazach Burgtheatru w Teatrze Narodowym (STN). Absolwent Ośrodka Kultury Teatralnej (daw. Ognisko J. i H. Machulskich) oraz Studium Aktorskiego bazującego na metodach Petersburskiej Akademii Sztuk Scenicznych, Odin Teatret, OPT Gardzienice, technikach Grotowskiego, Meyerholda, Czechowa. Najważniejsze autorskie inscenizacje: „Drugi Pokój”, „Pieszo”, „Szaleństwo we dwoje”, „Maja”, organizacja Studenckiego przeglądu teatralnego UJ pod nazwą „SUM”. Gościnne spektakle m.in. w Teatrze Współczesnym w Warszawie, Collegium Nobilium/Akademii Teatralnej , Teatrze Ochoty.