Dr Piotr Jakub Fereński

Zainteresowania naukowe:

  • Filozofia i teoria kultury
  • Aksjologia
  • Historia nauki
  • Antropologia kultury
  • Pamięć kulturowa
  • Fotografia
  • Podróżopisarstwo

 

piotr.ferenski@uwr.edu.pl

 

USOS

Piotr Jakub Fereński, kulturoznawca i historyk idei, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teorii kultury, historii nauki, filozofii języka, sztuk wizualnych oraz studiów miejskich. Zajmuje się również związkami sfery ikonicznej z pamięcią zbiorową. Współredaguje internetowe czasopismo naukowe khg.uni.wroc.pl, poświęcone problematyce kultury w perspektywie globalnej. Współpracuje z pismem artystycznym „Format“. Obecnie prowadzi prace nad monografią dotyczącą związków między estetyką i etyką a klasowością w aspekcie politycznych i ekonomicznych sporów o przestrzeń miejską