Performatywność 1(11)/2014

  1. Iwona Morozow: Różne oblicza performatywności
  2. Sylwia Wodzińska: Performance „The White Soldier”. Studium jednostki i grupy w kontekście konfliktu politycznego
  3. Mirosław Kocur: Głos jako źródło tożsamości w antycznym teatrze greckim i balijskim teatrze lalki i cienia
  4. Magdalena Grenda: Zwrot performatywny w poznańskim teatrze alternatywnym po roku 1989
  5. Michał Piepiórka: Układ zamknięty jako filmowy performatyw
  6. Ewelina Twardoch: Praktyki fanowskie jako performatywny wymiar postmedialnej telewizji
  7. Agata Łuksza: Gorsety, pończochy, nasutniki. Kobiecość w nowej burlesce