Harmonogramy zajęć

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin realizowany jest do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).

Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 60 godzin realizowane jest od 2 do końca 5 semestru (0 pkt ECTS).

 

Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne oraz seminaria dyplomowe na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Podstawowym narzędziem do zapisów na zajęcia dydaktyczne obowiązującym na kierunku etnologia i antropologia kulturowa jest USOSweb. Termin zapisów na każdy typ zajęć jest każdorazowo określany dla danego semestru. Informacje o terminach zapisów umieszczane są na stronie internetowej jednostki oraz w USOSweb.

Po zamknięciu rejestracji na zajęcia, studenci i studentki, którzy nie dokonali wyboru zobowiązani są w ciągu 7 dni od zamknięcia systemu rejestracji do złożenia podania do Zastępcy Kierownika Katedry ds. dydaktycznych z prośbą o dopisanie do zajęć wraz z uzasadnieniem. Termin rozpatrzenia podania to 5 dni. Wszystkie podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.