Harmonogramy zajęć

 

 

 

 

 

 

Zasady zapisów na zajęcia fakultatywne oraz seminaria dyplomowe na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Podstawowym narzędziem do zapisów na zajęcia dydaktyczne obowiązującym na kierunku etnologia i antropologia kulturowa jest USOSweb. Termin zapisów na każdy typ zajęć jest każdorazowo określany dla danego semestru. Informacje o terminach zapisów umieszczane są na stronie internetowej jednostki oraz w USOSweb.

Po zamknięciu rejestracji na zajęcia, studenci i studentki, którzy nie dokonali wyboru zobowiązani są w ciągu 7 dni od zamknięcia systemu rejestracji do złożenia podania do Zastępcy Dyrektor Instytutu ds. dydaktycznych z prośbą o dopisanie do zajęć wraz z uzasadnieniem. Termin rozpatrzenia podania to 5 dni. Wszystkie podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.