Biblioteka

Instytut ma własną bibliotekę zakładową posiadającą ponad 13000 woluminów druków zwartych i ok. 4800 woluminów druków ciągłych oraz zbiory kartograficzne. Są to prace związane tematycznie ściśle z naukami etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi. W skali ostatnich 5 lat księgozbiór zwiększa się średnio o ok. 300 woluminów rocznie. Gromadzone są przede wszystkim materiały z badań terenowych (wywiady) oraz zbiory ilustracyjne i fotograficzne. Studenci mogą korzystać również ze zbiorów Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego liczących ok. 50 tysięcy woluminów z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki i nauk pokrewnych. Do dyspozycji studentów pozostaje również Biblioteka im. Ossolińskich oraz Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Kontakt:
mgr Magdalena Bednarek, starszy bibliotekarz
E-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 11
Telefon: (071) 3752471

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.40-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek 9.00– 12.00

Zachęcamy studentów do korzystania z księgozbiorów następujących bibliotek:

Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Biblioteka Ossolineum