Studenckie Koło Naukowe Antropologii Kulturowej

W ramach naszego Instytutu działa Studenckie Koło Naukowe Antropologii Kulturowej. Aktywny, zaangażowany udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, nawiązania kontaktów z osobami podzielającymi nasze zainteresowania naukowe. Studenci i studentki mają możliwość nabywania doświadczeń, współpracując z miejskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania naukowe, ucząc się współpracy i współdziałania podczas organizowania różnych przedsięwzięć, mających na celu konsolidację studentek i studentów nauk społecznych i humanistycznych oraz popularyzację wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej poza Akademią.

Od października 2022 roku zarząd Koła współtworzą:
Przewodnicząca – Daria Majewska
Zastępczyni przewodniczącej – Weronika Kałuża
Skarbnik – Kaja Ossowska
Sekretarz – Hanna Tokaj
Specjalistka od PR-u - Iga Mikuśkiewicz
Kontakt: skn.antropologia@gmail.com
Facebook: Studenckie Koło Naukowe Antropologii Kulturowej UWr
Instagram: skn_antropologii
Opiekunem naukowym SKNE jest dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr – katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl