dr Janina Radziszewska

J. Radziszewska

Zainteresowania naukowe

Problematyka dotycząca praktyk tożsamościowych społeczności lokalnych Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci kreowanej i pamięci społecznej; antropologia współczesności (zwłaszcza zagadnienia dotyczące kultur oporu i strategii tożsamościowych), etnografia Europy.

Redakcje naukowe

A castle as a status symbol/Burg als Statussymbol/Zamek jako symbol statusu: Book of Abstracts and Study Tour Guide/Zusammenfassungen der Vorträge und Studienfahrtführer/Księga abstraktów i opis wyjazdu studyjnego, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2017 (współred. A. Boguszewicz).

„Tematy z Szewskiej. Rodzina” 2017, nr 2(19) (współred. K. Majbroda, C. Strzelecka, J. Tomaszewska).

„Tematy z Szewskiej. Rzeczy” 2017, nr 1(18) (współred. K. Majbroda, T. Mincer, K. Solarewicz).

„Tematy z Szewskiej. Rzeczy” 2016, nr 1(17) (współred. K. Majbroda, T. Mincer, K. Solarewicz).

„Tematy z Szewskiej. Er(r)otyzm” 2015, nr 1(15); nr 2(16) (współred. E. Łukaszyk, K. Majbroda, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz).

„Tematy z Szewskiej. Performatywność” 2014, nr 1(11); nr 2(12) (współred. P. Dudziński, Ł. Michoń, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz).

„Tematy z Szewskiej. Rasa” 2014, nr 3(13); nr 4(14) (współred. P. Dudziński, K. Majbroda, P. Małczyński, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz).

„Tematy z Szewskiej. Współpraca” 2013, nr 1(9); nr 2(10) (współred. P. Dudziński, Ł. Michoń, T. Mincer, I. Morozow, K. Solarewicz).

„Tematy z Szewskiej. Lokalność” 2012, nr 1(7); nr 2(8) (współred. Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak, I. Morozow).

„Tematy z Szewskiej. Skandal” 2011,nr 2(6) (współred. Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak, I. Morozow).

„Tematy z Szewskiej. Przestrzeń” 2011, nr 1(5) (współred. G. Dąbrowski, Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak).

Antropologia o przemocy. Przemoc w kulturze, Wrocław 2011 (współred. I. Morozow).

„Tematy z Szewskiej. Litość” 2010, nr 1(4) (współred. G. Dąbrowski, Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak).

Tęsknota: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Wrocław 2010 (współred. B. Płonka-Syroka).

„Tematy z Szewskiej. Zwierciadło” 2009, nr 1(3) (współred. G. Dąbrowski, Ł. Michoń, A. Paluch, M. Pawlak). 

Artykuły

Une législation (in)utile? : les politiques urbaines et les expériences des LGBT à Wroclaw, Pologne, “Droit et Cultures. Revue Internationale Interdyscyplinaire” 2019, Vol. 77, nr 1, s. 69-88 (współautorki: M. Baer, K. Majbroda). https://journals.openedition.org/droitcultures/5141

Antropologia w praktyce – przykład projektu Divercity, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2018, nr 2, ss. 61-73. http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_2_2018_radziszewska.pdf

„The Children of the Nature”: on the Polish Highlanders in Descriptions from the 19th Century, “EthnologiaSlovaka et Slavika. The International Review of Slovak and Slavic Ethnology” 2012, nr 35, s. 57-70.

Oswajanie przestrzeni – przykład Dolnego Śląska, „Tematy z Szewskiej” 2011, 1(5), s. 131-136.

„Ja” w (kon)tekście – milcząca obecność autora, [w:] Cisza i milczenie: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, pod red. B. Płonki-Syroki, K. Marchel, Wrocław 2010, s. 89-100.

XIX-wieczne wyobrażenie Huculszczyzny, [w:] Huculszczyzna: kultura i edukacja, pod red. A. Haratyk, Toruń 2009, s. 80-90.

Mężczyzna idealny – wizerunek górala tatrzańskiego w XIX w., [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, pod red. B. Płonki-Syroki, Warszawa 2008, s. 187-196.

Matka Polka – ideał wiecznie żywy?, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet: stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, (red.) B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007, s. 465-470.

Ludoznawcze opowieści, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2003, nr 1, s. 53-62.

Granty

LetsGoByTalking: Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes: Innovative Paths through Restorative Justice, projekt realizowany w konsorcjum kierowanym przez Universitat de Barcelona, 2020-2021, źródło finansowania: Directorate-General Justice and Consumers Justice Programme (JUST-JACC-AG-2019).

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, projekt realizowany w konsorcjum kierowanym przez Universitat de Barcelona, 2015-2017, źródło finansowania: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693.

Recenzje

Rumuńskie mity polityczne. Recenzja książki: Rumuni: świadomość, mity, historia/ Lucjan Boia, Kraków 2003, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5, s. 113-114.

Aktualnie prowadzone zajęcia

Wstęp do antropologii kulturowej (ćwiczenia)

Antropologia współczesności (seminarium)

Etnografia Europy (wykład)

Metody badań terenowych – badania empiryczne

Contemporary cultures of resistance (konwersatorium)

Seminarium licencjackie

Miasto i tożsamości – konstrukcje znaczeń (seminarium)

Strategie i taktyki – kultury oporu we współczesnym świecie (konwersatorium)