Rodzina 1(19)2017

  1. Celina Strzelecka: Wpływ czasu społecznego na konstruowanie modeli życia rodzinnego (Loża dla prowadzącego temat)
  2. Katarzyna Kurowska: Rodzina podhalańska – raport z badań, Katarzyna Kurowska
  3. Tomasz Raczkowski: Kieł – Foucaultowski wykład na ekranie? Rodzina jako medium władzy
  4. Rafał Orzechowski: Analiza dysfunkcji występujących w rodzinie japońskiej na przykładzie hikikomori i sdyndromu męża na emeryturze (RHS)
  5. Joanna Tomaszewska: Childfree? Praktyki dyskursywne osób bezdzietnych z wyboru w Polsce
  6. Tomasz Piasecki: Matki, córki i siostry. Językowo-kulturowa realizacja więzi rodzinnych w czarownictwie
  7. Natalia Zacharek: Zwierzę domowe jako członek rodziny w XIX i XXI wieku