Rzeczy 1(18)2017

 1. Krzysztof Solarewicz:   Wstęp                    
 2. Bogusław Wajzer: Kaczka De Vaucansona, czyli rzecz o rzeczach. Kilka uwag o humanistyce nieantropo-centrycznej
 3. Antoni Płoszczyniec: Czy człowiek jest realnie obecny w rzeczach? Polemika z filozofią Andrzeja Nowickiego
 4. Grzegorz Czemiel: Istność rzeczy w poezji anglosaskiej i spekulatywnym realizmie
 5. Jakub Kornhauser: „Dynamika dematerializacji i parowania”. Surrealizm jako ustanowienie perspektywy przedmiotowej
 6. Grzegorz Marcinkowski: (Nie)zapomniane: (anty)teologia bezużyteczności Waltera Benjamina
 7. Renata Tańczuk: Skarb jako mnemotopos Dolnoślązaków
 8. Celina Strzelecka: Odpady radioaktywne jako techno-społeczna mieszanina w teorii aktora-sieci Bruno Latoura
 9. Michał Mękarski: (Nie)widzialny przedmiot – okulary. Antropologia przedmiotu
 10. Siłą rzeczy: z Piotrem Bosackim rozmawiał Marek Bochniarz
 11. Ewa Niedziałek: O rzeczach i relacjach projektowanych – projekt Buraka Arikana Artist Collector Net-work w kontekście sztuki interaktywnej i teorii metadesignu
 12. Małgorzata Kowalcze: Jestem tym, co mam. Rzeczy jako narzędzie samopoznania podmiotu i jego manife-stacji w świecie
 13. Jagoda Sałaj: Gadżety, ekrany oraz rzeczywistość rozszerzona. Kilka uwag o współczesnym pokole-niu korzystającym z urządzeń cyfrowych
 14. Tomasz Kozłowski: Rzeczy w kulturze konsumpcji. Między uczłowieczaniem przedmiotu a uprzedmiotowieniem człowieka